Våra affärsrådgivare har bred kompetens och lång erfarenhet av att bygga upp företag.

Våra affärsrådgivare har bred kompetens och erfarenhet av att bygga upp företag. Med ett brett kontaktnät har vi möjlighet att samarbeta med en lång rad andra organisationer. På så sätt ser vi till att du får rätt hjälp att ta din idé vidare.Vi har också en stor verktygslåda för att stötta dig i olika affärsutvecklingsprocesser, där NABC och Business Model Canvas är två modeller som ingår.