Låt en forskare ta sig an din utmaning.

Låt en forskare ta sig an din utmaning! Forskare från RISE Research Institutes of Sweden och Mittuniversitetets forskningscentrum STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network) delar med sig av sin kunskap inom områden så som datateknik, elektronik, AI, IoT,  teknisk kemi och fysik.

FSCN - Fibre Science and Communication Network

FSCN laboratories

FSCN är Mittuniversitetets forskningscentrum för utveckling av forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet samt skapar nya produkter, tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på hållbara biomaterial från skogen. Forskningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet inom områdena biologi, teknisk kemi och materialfysik.
www.miun.se/fscn

STC - Sensible Things that Communicate

Stefan Forsström

STC - Sensible Things that Communicate, forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, miljömätning och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt med andra universitet runt om i världen med flera patent och avknoppningsföretag som resultat.
www.miun.se/stc

RISE

Illustration för RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. 
www.ri.se

RISE Processum

Forest Business Accelerator

Processum stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioteknik, energiteknik,
oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs norrlandskusten utgör Processum och universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Vi är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. RISE Processum AB är ett dotterbolag i RISE-koncernen.

www.processum.se

logo
logo
RISE Ressearch Institutes of Sweden