Låt en forskare från Mittuniversitetet ta sig an din utmaning.

Låt en forskare ta sig an din utmaning! Forskare från Mittuniversitetets forskningscentrum STC (Sensible Things that Communicate) och FSCN (Fibre Science and Communication Network) delar med sig av sin kunskap inom områdena elektronik, Industriell IT, teknisk kemi och fysik.

FSCN - Fibre Science and Communication Network

FSCN är Mittuniversitetets forskningscentrum för utveckling av forskning som förbättrar skogsindustrins lönsamhet samt skapar nya produkter, tillämpningar och affärsmöjligheter baserade på hållbara biomaterial från skogen. Forskningen bedrivs i nära samarbete med näringslivet inom områdena biologi, teknisk kemi och materialfysik.
www.miun.se/fscn

STC - Sensible Things that Communicate

STC är Mittuniversitetets forskningscentrum för utveckling av sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknik. Forskningsfokus är industriell IT, mobila tjänster och miljöövervakning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin med flera patent och avknoppningsföretag som resultat.
www.miun.se/stc

Expertområden

Elektronik
Industriell IT
Internet of Things
Sensorteknik
Teknisk kemi
Högutbytesmassateknologi
Processteknik
Materialfysik
Cellulosamaterial