Inspirationsföreläsning: Tillämpad AI i svensk industri

Välkommen på en digital inspirationsföreläsning om tillämpad AI i industrin med Ulf Jennehag, RISE Research Institutes of Sweden, den 17 februari kl. 14:00-14:30.

Ulf Jennehag arbetar som senior forskare på RISE enheten för tillämpad digitalisering i Sundsvall. Han kommer att berätta om hur RISE arbetar med tillämpad AI i svensk industri samt visa på några exempel på AI-resor enheten har gjort tillsammans med företag och organisationer.

Datum: 17 februari 2021
Tid: 14:00-14:30
Plats: Online via Zoom 

Anmäl dig här för att få ta del av föreläsningslänken: