Business Innovation Day arrangeras av Mittuniversitetet tillsammans med BizMaker, Bron Innovation, Handelskammaren Mittsverige, Propell, RISE, RISE Processum och Samling Näringsliv. Det är ett unik samarbete över gränserna med syfte att skapa en bra plattform för nya samarbeten och innovationer.

BizMaker

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland. Som länets motor för innovation främjar vi företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Med ett coachande förhållningssätt frigör vi kraften hos entreprenörer och innovatörer så att goda idéer kan formas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.
www.bizmaker.se

 

Bron Innovation

I Västernorrland finns en stor samlad IT-kompetens och innovationskraft. Bron är ett IT-kluster som utifrån detta ska främja möjligheten till utveckling och långsiktigt hållbar tillväxt och samtidigt öka regionens attraktionskraft för ny kompetens, nytt kapital och etablering av nya verksamheter. Vi ska skapa en region där människor vill leva och där vi tillsammans strävar mot ett jämställt, inkluderande och digitalt samhälle.
www.broninnovation.se

 

Handelskammaren MittSverige

Handelskammaren Mittsverige är en politiskt obunden näringslivsorganisation med medlemsföretag i Västernorrlands- och Jämtlands län. Handelskammaren Mittsverige mål är skap bättre förutsättningar för företag att utvecklas inom områdena internationell handel, infrastruktur och kompetensförsörjning. Det finns 11 handelskamrar i Sverige och över 12 000 handelskamrar i världen som skapar ett omfattande nätverk över hela världen.
www.midchamber.se

 

RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. 
www.ri.se 

 

RISE Processum

Processum stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioteknik, energiteknik,
oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs norrlandskusten utgör Processum och universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Vi är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. RISE Processum AB är ett dotterbolag i RISE-koncernen.
www.processum.se

 

Propell

Propell är en regional innovationshub för både blivande innovatörer och etablerade aktörer. Allt för ditt kliv vidare. Med samlad kompetens kring både hållbar digital omställning och tidig idéutveckling försöker vi alltid hjälpa dig vidare. Oavsett om du är på väg att utveckla din första innovation från scratch eller om du driver ditt etablerade företags hållbara och digitala omställning.

www.propell.se

 

Samling Näringsliv

Samling Näringsliv  näringslivet i Jämtland-Härjedalen och blir tillsammans en gemensam och stark röst. Tillsammans vill skapar de ett klimat i regionen som är det bästa möjliga för etablering av nya företag och för befintliga att växa. För att komma framåt i det arbetet har fokuserar Samling Näringsliv på tre områden: Kompetens­försörjning, Infrastruktur och att vara en Resurs för tillväxt.

www.samlingnaringsliv.se

 

FSCN - Fibre Science and Communication Network

FSCN research centre fokuserar på att bli en av de bästa forskningsmiljöerna inom industriella processer, nya cellulosabaserade material och applikationer för grön energi. FSCN utvecklar nya biobaserade material i samarbete med skogsindustri och näringsliv.
www.miun.se/fscn

 

STC - Sensible Things that Communicate

STC är ett av Mittuniversitetets profilerade forskningscentrum S och forskar inom Internet of Things, AI (Artificiell Intelligens) och sensorsystem. Forskningen bedrivs inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på smarta industrier, miljömätning och funktionella ytor. Forskningen sker ofta i nära samverkan med företag från hela Sverige samt med andra universitet runt om i världen med flera patent och avknoppningsföretag som resultat.
www.miun.se/stc

 

Business Innovation Day finansieras av:

 

BizMaker logo 16x9
Bron 16x9
logo
logo
Propell Innovation logotyp
RISE Ressearch Institutes of Sweden
Samling Näringsliv
logo
logo
logo