"Det finns inget att förlora bara allt att vinna!"

Robert Norgren från Ragn-Sells var ett av de företag som skickade in en företagsutmaning till Business Innovation Day 2014. Här delar han med sig av sina erfarenheter från evenemanget.

Mattias O´Nils Robert Norgren Ragn-Sells
Mattias O'Nils forskare på Mittuniversitetet tillsammans med Robert Norgren på Ragn-Sells

Hur ser ni på Business Innovation Day-konceptet?

"Business Innovation Day-konceptet är ett mycket bra och enkelt sätt att komma i kontakt med viktig kompetens för företag som vill utveckla kunskapsinnehållet i sina produkter och tjänster."

Vad hade ni för mål när ni bestämde er för att delta i Business Innovation Day?

"Vi har omfattande erfarenhet av att samarbete med akademin och har många gånger fått tillgång till kompetens som annars är svår att få tag i. Mittuniversitetet och utvecklingsmiljön BioBusiness Arena vid Åkroken är starka aktörer inom papper- och massaindustrin och det kändes naturligt att utnyttja den kompetensen."

Vad har hänt sedan Business Innovation Day i oktober 2014?

"Ragn-Sells har inom ramen för forskarskolan Foric på Mittuniversitetet engagerat en av sina företagsanställda som doktorand och ska arbeta vidare med den aktuella frågeställningen."

Har ni några tips till företag som funderar på att delta?

"Det finns inget att förlora bara allt att vinna! Lyft luren!"

Robert Norgren, Ragn Sells AB