"Det är i själva samverkan mellan akademi och näringsliv som potentialen finns"

Den 13 oktober 2014 deltog Björn Östberg VD för företaget In Situ på Business Innovation Day som arrangerades i Sundsvall. Med sig hade han idéer och utmaningar som hans företag står inför och dessa diskuterade han med Mittuniversitetets forskare. Nu sex månader senare återvänder vi till Björn för att höra vad som har hänt sedan sist?

Vindkraft örn övervakning Gotland

Vad var ditt mål med att delta på Business Innovation Day (BID)?

Jag kom till Business Innovation Day med en utmaning men på plats upptäckte jag att den redan var ställd av en av annan aktör som inlett samarbete med Mittuniversitetet. Därför arbetade vi inte vidare med just den frågan utan fokuserade istället på att presentera våra respektive verksamheter för varandra. Där uppdagades att det var flera andra forskningsområden på Mittuniversitetet som var intressant för mitt företag.

Vad har hänt sedan dess?

Några veckor efter vårt första möte åkte jag upp till Mittuniversitetet för att träffa forskarna igen. Innan mötet hade jag precis diskuterat med ett företag i vindkraftbranschen, som har örnar i område där vindkraft planeras och de efterfrågade en bra teknik för att kartlägga örnarnas närvaro och beteenden. Min fundering var då att man skulle kunna använda en kameralösning med bildanalys. På Mittuniversitetet träffade jag sedan Najeem Lawal som forskar inom precis detta område och har utvecklat ett system för kameraövervakning av örnar vid vindkraftverk. Tack vare samarbete med Mittuniversitetet, ornitologer och vindkraftföretaget har In Situ nu kunnat installera Najeems prototyp på plats, för test och vidareutveckling. Fungerar detta har jag såväl nationella som internationella kunder som är intresserade av tekniken.

Hur du ser på BiD-konceptet?

Det viktiga med konceptet är inte att det leder till en ny produkt direkt utan det är i själva samverkan mellan akademi och näringsliv som potentialen finns. Det är när vi jobbar tillsammans som möjligheterna skapas och vi blir slagkraftiga internationellt. Jag vill hitta fler områden att samverka med Mittuniversitetet och att samarbetet ska bli kontinuerligt.

Vad är dina tips till företag som funderar på att delta?

Det är viktigt att tänka på hela resan innan man börjar ta fram en ny produkt. Det är väldigt kostsamt med produktutveckling och mindre företag som mitt klarar inte röda siffror på samma sätt som stora koncerner gör. Därför är det nödvändigt att redan från början tänka på hur den färdiga produkten ska tas vidare ut på marknaden. Här finns det möjlighet att söka medel hos Vinnova och Tillväxtverket men det finns även stöd att få hos organisationer som Fiber Optic Valley som bland annat anordnar tävlingen BOOST Innovation.