Business Innovation Day

Business Innovation Day

Business Innovation day

Ta chansen och anmäl en utmaning som din organisation står inför och diskutera lösningar med våra främsta experter. Det kan till exempel vara en produkt som behöver utvecklas, en ny tjänst eller ett arbetssätt som behöver effektiviseras. Business Innovation Day erbjuder en unik uppsättning av expertis för att tillgodose just dina utmaningars behov.

En unik mötesplats

Det är dina frågor och utmaningar som är i fokus på Business Innovation Day. Utvalda experter anpassade för just din utmaning och område kommer med förslag, nya infallsvinklar, idéer, vetenskapliga metoder och tekniska lösningar som är ovärderliga för fortsatt utvecklingsarbete. Du får också tillgång till unik kompetens genom nationella och internationella kontaktnät. Business Innovation Day handlar om att skapa en ökad förståelse för de möjligheter till innovation som finns genom samarbeten, samt diskutera uppdragsforskning och finansieringsalternativ.

Så här går det till

Kontakt

Har du funderingar kring Business Innovation Day eller vill du bolla dina idéer? Kontakta Bengt eller Thomas.

Bengt Aldén, processledare RISE Processum
070-329 98 86

Thomas Johnson, projektledare på Fiber Optic Valley
076-206 07 30

 

Nästa Business Innovation Day

Grönborg/A-huset, interiör

Nästa Business Innovation Day arrangeras den 22 maj 2019 i Sundsvall hos Processum och BizMaker i Grönborg!

Välkommen att skicka in din företagsutmaning